Капецитабин и лекарства в Марксе

  Название препаратаПроизводитель
  Кабецин
  Капецитабин
  Капецитабин-Тл
  Капецитовер
  Кселода
  Тутабин
  Капаметин Фс