Авибактам и лекарства в Марксе

    Название препаратаПроизводитель
    Завицефта